South East Asia and Pacific – Jan-May 2012

By Emma Wilson-Shaw|May 14, 2012|South East Asia|0 comments

Books The South Indian Muslim community and the evolution of the Jawi Peranakan in Penang up to 1948 / Helen Fujimoto. Du ngoạn trong âm nhạc truŷèn th́ông Vîẹt Nam / Tr̀ân Văn Khê.  Hát xoan : dân ca l̃ê nghi–phong tục / Tú Ngọc. Hát xoan, Hát ghẹo, ̉A đào, Ch̀âu văn : tuỷên chọn nh̃ưng làn địêu hay và đ̣ăc śăc / Túân Giang, sưu t̀âm, tuỷên chọn.

Read More

South East Asia and Pacific – April 2012

By Emma Wilson-Shaw|April 30, 2012|South East Asia|0 comments

Journals Asia Pacific World – Vol.1 (2010) onwards. Books Poverty and global recession in Southeast Asia / edited by Aris Ananta and Richard Barichello.  Governance in Pacific Asia : political economy and development from Japan to Burma / Peter Ferdinand. Film in contemporary Southeast Asia / edited by David C. L. Lim and Hiroyuki Yamamoto. Khmer bronzes : new interpretations of the past / Emma C. Bunker and Douglas Latchford. Manuel

Read More