South East Asia and Pacific – Jan-May 2012

By Emma Wilson-Shaw|May 14, 2012|South East Asia|0 comments

Books The South Indian Muslim community and the evolution of the Jawi Peranakan in Penang up to 1948 / Helen Fujimoto. Du ngoạn trong âm nhạc truŷèn th́ông Vîẹt Nam / Tr̀ân Văn Khê.  Hát xoan : dân ca l̃ê nghi–phong tục / Tú Ngọc. Hát xoan, Hát ghẹo, ̉A đào, Ch̀âu văn : tuỷên chọn nh̃ưng làn địêu hay và đ̣ăc śăc / Túân Giang, sưu t̀âm, tuỷên chọn.

Read More